คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

National Dong Hwa ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเ...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chongbuk National University ประเทศเกาหลี

Chongbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ประชา...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Spring Semester 2023

National Taiwan Normal University ไต้หวัน ประชาสัม...

ประชาสัมพัน์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ Ocha Summer Program (Ochanomizu University) (หมดเขต 17 ก.พ. 65)

Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โ...