หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

< ดูวิดีโอทั้งหมด >


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers, 2022 (หมดเขต 30 มิ.ย.64)
สื่อสารฯ ถ่ายทอดสดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนศ.ใหม่ รหัส 64 อีกครั้ง หลังโควิด-19 ยังคงระบาด
แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านวารสารศาสตร์ในสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสารออนไลน์ และด้านการสื่อสารการตลาด)
นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตโฆษณาความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1


รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2560


อินไชด์ แมสคอม

17 มิถุนายน 2564

10 มิถุนายน 2564


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


นิตยสารอ่างแก้วพลัส

ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 18