หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

< ดูวิดีโอทั้งหมด >


ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเร่งดำเนินการอบโอโซนฆ่าเชื้อ COVID-19 มั่นใจเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งข้อมูลการใช้สถานที่บริเวณคณะการสื่อสารมวลชนของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
พิธีบวงสรวงขออนุญาตถอนต้นไม้ เตรียมก่อสร้างอาคาร CIC
สื่อสารฯ มช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ปีแห่งการรณรงค์ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร Fact-Checking
วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1


รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2560


อินไชด์ แมสคอม

8 เมษายน 2564

1 เมษายน 2564


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


นิตยสารอ่างแก้วพลัส

ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 18