หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

< ดูวิดีโอทั้งหมด >


ข่าวประชาสัมพันธ์
ปศุสัตว์เชียงใหม่ นำผลงานภาพถ่ายนักศึกษาคณะ จัดทำ e-book ผลิตภัณฑ์เด่นกรมปศุสัตว์ มอบเป็นของขวัญเกษตรกร เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมปศุสัตว์ 79 ปี
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเสวนา “วารสารศาสตร์แห่งความจริงในยุคโควิด : บทเรียนและอุปสรรค” ในเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 15 (Digital Thinkers Forum) เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ปี 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดงและด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1


รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2560


อินไชด์ แมสคอม

6 rพฤษภาคม 2564

29 เมษายน 2564


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


นิตยสารอ่างแก้วพลัส

ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 18