หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

< ดูวิดีโอทั้งหมด >


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เชิงยุทธศาสตร์) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
การประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สื่อสารฯ หารือความร่วมมือ Dr. Robin Ramcharan จาก Asia Centre
สื่อสารฯ มช. - กฟผ. จัดอบรม EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการสร้างสรรค์สื่อพลังงานไฟฟ้า

วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2560


อินไชด์ แมสคอม

23 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


นิตยสารอ่างแก้วพลัส

ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 18