หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

< ดูวิดีโอทั้งหมด >


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานวิจัย)
ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “SMART PR กลยุทธ์การสื่อสาร @ PWA 4.0” พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานฯ การประปาส่วนภูมิภาค สู่การเป็นนัก PR มืออาชีพยุคดิจิทัล
สื่อสารฯ ม.เชียงใหม่ จัดให้ความรู้การสื่อสารภาวะวิกฤต เสริมความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต กฟผ.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน (รหัส 61-63) ปีงบประมาณ 2564

วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2560


อินไชด์ แมสคอม

22 กรกฎาคม 2564

15 กรกฎาคม 2564


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


นิตยสารอ่างแก้วพลัส

ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 18