คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ค้นหาหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่ระบบลิฟต์โดยสาร ประจำคณะการสื่อสารมวลชน ยี่ห้อ Hitachi จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สื่อสารฯ มช. ร่วมกับ บพค. จัดเทศกาลภาพยนตร์หนังเหนือสู่หนังโลก “Golden North Film Festival 2024” มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาพยนตร์ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ล้านนา พร้อมผลักดันผลงานเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ

ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.บก.0...
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง-เ...
สื่อสารฯ มช. นำทีมบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยระดับโลก บริษัท Google และ Meta ณ ประเทศสิงคโปร์
ผู้ช่ว...
แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)
ตามประ...
Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมวันที่ 2 KM “การเขียนหนังสือราชการ”
สำนักง...

ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Generator และ Fire Pump พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวล่าสุด
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.