คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
เอกสาร
ค้นหาหน่วยงาน

เอกสาร

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ลิสิธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ม่ข่ายเสมือน VMwarevSphere เวอร์ชั่7 พร้อมซอฟต์แวร์ป้องกัมัลแวร์ carbon Black จำนวน 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อประกันเครื่องจัดเก็ข้มูล และคอมพิวเตอร์ม่ข่าย ของระบบคอมพิวเตอร์ม่ข่ายเสมือน (Maintenance Service Agreement SAN Storage And Sever For VirtualMachine) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อประกันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ การจัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบ Cloud (Maintenance Service AgreementFirewall) ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง