คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาปรับปรุงห้องเอนกประสงค์  MCB2101 อาคารเรียนรวม พร้อมเก้าอี้สตู คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 224 เครื่องประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

คณะการสื่อสารฯ ลงนาม MOU กับสำนักงานบริการวิชาการ มช. ตั้งเป้าบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร....
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.2-ปร...
สื่อสารฯ มช. Upskill – Reskill บุคลากร จัดกิจกรรม KM การใช้งานระบบสารสนเทศ (e-Room)
ฝ่ายเท...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช. ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย
คณะการ...
FM100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช. คว้ารางวัลระดับประเทศ “NBTC – QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ประจำปี 2566
สถานีว...

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวล่าสุด
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.