คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ค้นหาหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

นศ.แมสคอม มช. เข้าพบกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนหาแนวทางการจัดโครงการการสื่อสารวัฒธรรมอินเดีย “Indian on Screen”
ผู้ช่ว...
(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร
มหาวิท...
(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal
สถาบัน...
(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
หน่วยบ...
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
1.2-ปร...
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.