คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ&ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์  2566 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท เพื่อถ่ายทอดเทคนิคในการจัดทำหนังสืออย่างมืออาชีพให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้สนใจทั่วไป/นักวิชาการผลิตหนังสือ & ตำราอย่างมีคุณภาพออกสู่สังคม โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมคนละ 6,000 บาท ตามรายละเอียดแนบ      

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ QR CODE (รับจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ&ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.