คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร (TCI 1 และ ACI) ทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการโรงแรม กฏหมาย การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยว การสื่อสาร สังคมวิทยา ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) (ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/บทความ)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/index หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4073888 ต่อ 2818 (อาจารย์อารีรัตน์)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.