คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่อาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะ เพื่อจดสิทธิบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครผ่าน QR CODE และส่งกลับไปยังอุทยานฯ ทางอีเมล ip@step.cmu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-7814665 (นางสาวช่อฟ้า ดวงวรรณา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.