คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน

ของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC)

               ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยห้องค้นคว้า งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท
               ดังนั้น คณะการสื่อสารมวลชน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.