คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนภายในมหาวิทยาลัย) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ในอนาคต นั้น

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ https://cmu.to/RI-TLIC ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากเพจ Facebook ตามลิงค์ https://cmu.to/RI67-FB 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนภายในมหาวิทยาลัย) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.