คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 TNI Academic Conference (TNIAC2023)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 TNI Academic Conference (TNIAC2023) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บทความดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ใน “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” (TCI กลุ่มที่ 1) และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” (TCI กลุ่มที่ 2) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 TNI Academic Conference (TNIAC2023)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.