คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวเรื่อง “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” (ค่าลงทะเบียน 400-1,000.-บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thacas.org/  กำหนดเปิดรับบทความภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.