คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

มหาวิทยาลัยบูรพา นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ในหัวข้อเรื่อง “Empowering Tomorrow’s Learners: Innovations in Education Technology” (ค่าลงทะเบียน 2,000-3,000 บาท) โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ingrc2024.buu.ac.th/  กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.