คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรภายในประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรภายในประเทศ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มส่งผลงานวิจัยและส่งไปยังอีเมล ip@step.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.093-039-5162 (นายณัฐพนธ์) หรือ 082-781-4665 (นางสาวช่อฟ้า)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรภายในประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.