คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation – National University of Singapore Leadership Enrichment and Regional Networking 2024 (TF-NUS LEaRN 2024) 

โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation – National Un...

Erasmus+ Scholarship | Year 2024-2025

The European Commission Directorate-General for Ed...

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาโทจาก Guangdong University of Foreign Studies

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...

สื่อสารฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อุทยาน...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

National Dong Hwa ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเ...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chongbuk National University ประเทศเกาหลี

Chongbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ประชา...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Spring Semester 2023

National Taiwan Normal University ไต้หวัน ประชาสัม...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 (หมดเขต 24 มี.ค.64)

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการ...

ประชาสัมพัน์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ Ocha Summer Program (Ochanomizu University) (หมดเขต 17 ก.พ. 65)

Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โ...