คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Erasmus+ Scholarship | Year 2024-2025

The European Commission Directorate-General for Education, Youth, Sport, and Culture เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2567-2568 ภายใต้โครงการ ERASMUS+ ดังนี้

1) International Credit Mobility (ICM)

🏅ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในระดับปริญญาตรี
🌐 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-international-credit-mobility-handbook-for-participating-organisations
📍 ระยะเวลาการรับสมัคร: 28 พ.ย. 2566 – 20 ก.พ. 2567

————–

2) ERASMUS Mundus Joint Masters (EMJM)

🏅 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แบบให้เปล่า) จำนวน 2 ปี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
🌎 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters
📍 ระยะเวลาการรับสมัคร: 28 พ.ย. 2566 – 15 ก.พ. 2567

————–

3) ERASMUS Mundus Design Measures (EMDM)

🏅 ทุนระดับปริญญาโทเพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อออกแบบและจัดตั้ง joint programme
🌎 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/calls/erasmus-mundus-design-measures
📍 ระยะเวลาการรับสมัคร: 28 พ.ย. 2566 – 15 ก.พ. 2567

————–

4) Capacity Building in Higher Education (CBHE)

🏅 ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอุดมศึกษา
🌎 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-higher-education
📍 ระยะเวลาการรับสมัคร: 28 พ.ย. 2566 – 8 ก.พ. 2567

————–

5) Jean Monnet Actions (JMA)

🏅 ทุนส่งเสริมการสอนและการวิจัยในสาขาที่เกียวกับสหภาพยุโรปศึกษา (European Union studies) ในระดับอุดมศึกษา
🌎 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions
📍 ระยะเวลาการรับสมัคร: 28 พ.ย. 2566 – 1 ก.พ. 2567

—————

การสมัคร

  1. ศึกษาทุนและรายละเอียดทุน/สาขาวิชา/โครงการต่าง ๆ ที่สนใจ
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัครโดยละเอียด
  3. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
  4. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
– https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=hp&pk_content=hp-hero

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Erasmus+ Scholarship | Year 2024-2025

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.