คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Mass Comm CMU เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน และนางสาวพิชญา ศรีพรหมมา นักจัดการงานทั่วไปด้านวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเยือน School of Journalism and Communication, Tsinghua University โดยได้รับการต้อนรับจาก Dean: ZHOU Qing’an, Associate Dean for International Affairs: Min Hang, Director of international students programs: Kuang Kai, Ph.D student in film and television arts: Xiaoxiao, International affairs office: Rose Li และ Chengzhang Li

Tsinghua University ได้รับการจัดอับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 16 ของโลก และอันดับที่ 1 ของเอเชียประจำปี 2022 จากการจัดอับดับของ Time Higher Education ส่วน School of Journalism and Communication เป็นคณะที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับองค์กรวิชาชีพระดับบนานาชาติ

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าพูดคุยหารือกับตัวแทนจาก Institute of Communication Studies, Communication University of China ซึ่งนำโดย Dean: Li Shu, Dr. Kang Qiujie, Ph.D student in films: Xu Fangyi และ Director of international students programs: Lisa

อนึ่ง การเดินทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้เกิดกิจกรรมและการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mass Comm CMU เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.