คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
ค้นหาหน่วยงาน

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อประกันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ การจัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบ Cloud (Maintenance Service AgreementFirewall) ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง