คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ข่าวสารปริญญาเอก
ค้นหาหน่วยงาน

ข่าวสารปริญญาเอก

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)