คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา พร้อมทดลองฝึกผลิตรายการโทรทัศน์

               วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. คณะการสื่อสารมวลชนเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อ (TCAS) โดยมี ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ข้อมูล และนักศึกษาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ ณ ห้อง MCB2405 อาคารเรียนรวม นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าชมและทดลองฝึกผลิตรายการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (Broadcast Studio) โดยมีนายวัธชระ เจริญเรือง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร

               สำหรับสถานศึกษาใดที่สนใจพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 0 5394 2703 ต่อ 156

               สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา พร้อมทดลองฝึกผลิตรายการโทรทัศน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.