คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเป็นช่วงกันเงินเหลื่อมปีและปิดปีงบประมาณประจำปี 2565)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเป็นช่วงกันเงินเหลื่อมปีและปิดปีงบประมาณประจำปี 2565)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.