คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เปิดรับสมัครศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณะการสื่อสารมวลชน มช. 🕊
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

🔸 หลักสูตรระดับ “ปริญญาโท” สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
• การสื่อสารศึกษา แผน 2 (แบบวิชาการ)
• การสื่อสารการตลาด แผน 3 (แบบวิชาชีพ)

🔹 หลักสูตรระดับ “ปริญญาเอก” สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
• แบบ 2.1 (Coursework + Thesis)

📅 ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 22 เม.ย. 67
🌐 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มช. https://www.grad.cmu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม : 0 5394 2705 ต่อ 111

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เปิดรับสมัครศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.