คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์

          วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมี ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร และการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (Broadcast Studio) โดยมีนายวัธชระ เจริญเรือง เป็นวิทยากร และเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

          ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2705 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.