คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สำเร็จตามเป้า จัดเวิร์คชอป Soft Skills 4 ด้าน 8 รุ่น พร้อมต่อยอดพัฒนาหลักสูตร Skills4Life สำหรับผู้สนใจภายนอก มช. ในอนาคต

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเป็นการเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้เน้นสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

ตลอดเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และเวิร์คชอปโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับกลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร รวมจำนวน 8 รุ่น ทั้งหมด 4 ทักษะ ดังนี้

          1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ (Critical Thinking)
          2. การพูด/การนำเสนอผลงาน (Communication)
          3. การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในชีวิตการทำงาน (Mental Flexibility)
          4. การบริหารจัดการ (Planning and ways of working)

          พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรม สามารถรับชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/CICCMU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) ได้ที่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะได้ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สำเร็จตามเป้า จัดเวิร์คชอป Soft Skills 4 ด้าน 8 รุ่น พร้อมต่อยอดพัฒนาหลักสูตร Skills4Life สำหรับผู้สนใจภายนอก มช. ในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.