คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) สำนักงาน กสทช. ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการจัดทำแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ วงเงินงบประมาณ 1,585,800 บาท (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.)

https://cmu.to/jlxfW

2. โครงการศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วงเงินงบประมาณ 2,692,700 บาท (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) สำนักงาน กสทช. ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 2 โครงการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.