คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(สัมมนา) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราที่มีคุณค่าได้อย่างไร

ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์  2566 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท เพื่อถ่ายทอดเทคนิคในการจัดทำหนังสืออย่างมืออาชีพให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้สนใจทั่วไป/นักวิชาการผลิตหนังสือ & ตำราอย่างมีคุณภาพออกสู่สังคม โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมคนละ 6,000 บาท ตามรายละเอียดแนบ      

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ QR CODE (รับจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น) ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(สัมมนา) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราที่มีคุณค่าได้อย่างไร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.