คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศาสตราจารย์อาคันตุกะบรรยายพิเศษ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ Professor Dr. Chosein Yamahata และ Asst. Prof. Dr. Makiko Takeda จาก Aichi Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อเป็นวิทยากรรับเชิญใน โครงการบรรยายพิเศษการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ ณ ห้อง mcb 2404 โดยมีนักศึกษาระดับระดับปริญญาเอกเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศาสตราจารย์อาคันตุกะบรรยายพิเศษ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.