คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) คณะการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) คณะการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.