คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงาน

ด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

             ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงานด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยห้องค้นคว้า งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท
            ดังนั้น คณะการสื่อสารมวลชน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเอกสารดังแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.