คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีระยะเวลาจ้าง 5 ปี ตำแหน่งเลขที่ EP100012 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกบุคคล ดังเอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.