คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดง)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่  E100002 (ด้านสื่อสารการแสดง) สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วผลปรากฏ ดังนี้

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดง)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.