คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chung-Ang University International Winter Program 2023

Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Chung-Ang University International Winter Program 2023” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร (Application fee) แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าหน่วยกิต (Credit Fee) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันการเดินทาง ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
1. Credit Fee 1,000 USD
2. ค่าที่พัก 150 USD (สำหรับ 11 วัน)

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัครได้ที่ https://cmu.to/9bpxk 

 เอกสารการสมัคร  ประกอบด้วย

  1. Application Form (อยู่ในลิงค์)
  2. Copy of Academic Transcript
  3. Copy of Language Proficiency Test

*นักศึกษาที่ไม่มีคะแนน Language Proficiency Test สามารถทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ฟรี
ที่ https://www.efset.org/th/ เลือกเมนูการทดสอบ และเลือกสอบแบบ EF set 50 นาที

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chung- Aung University >> https://neweng.cau.ac.kr/index.do

ส่งเอกสารการสมัครให้แก่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน
ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิชญา (พี่การ์ด) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน
053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chung-Ang University International Winter Program 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.