คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chongbuk National University ประเทศเกาหลี

Chongbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันภัย และอื่น ๆ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

        1. Application Form

        2. Study Plan

        3. Personal Medical Assessment & Applicant Agreement

        4. Recommendation Letter

        5. Certificate of Enrollment

        6. Photo Copy of Passport

        7. Academic Transcript

        8. Financial Proof

คณะและสาขาวิชาที่น่าสนใจ
College of Humanities, Dept. of Korean Language and Literature
College of Business, Dept. of International Business

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://en.ntnu.edu.tw/aboutus.php
https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/en/web/goexchange

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน
053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chongbuk National University ประเทศเกาหลี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.