คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University 2022 (หมดเขต 8 มี.ค.65)

Gunma University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

        1. Exchange Programme for the Fall AY 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) และมีคะแนน JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ในเดือนตุลาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ https://cmu.to/ATQHd และส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

        2. Online Japanese Nature, Society and Culture Programme (Summer 2022) (**โปรแกรมแนะนำ**) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีและสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/xBQcu และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565

ส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University 2022 (หมดเขต 8 มี.ค.65)

Gunma University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

        1. Exchange Programme for the Fall AY 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) และมีคะแนน JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ในเดือนตุลาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ https://cmu.to/ATQHd และส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

        2. Online Japanese Nature, Society and Culture Programme (Summer 2022) (**โปรแกรมแนะนำ**) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีและสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/xBQcu และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565

ส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.