คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 (หมดเขต 2 มี.ค.65)

        Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนอาจมีความจำเป็นต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียด ดังนี้

  1. Application form
  2. Letter of academic recommendation
  3. Copy of academic transcript
  4. Copy of language proficiency test (English/ Japanese)
  5. Copy of passport

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/olyiX หรือเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 (หมดเขต 2 มี.ค.65)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.