คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 (หมดเขต 24 มี.ค.64)

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

         1. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

         2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

         3. หากประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N2 ขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

         1. Application Form (ส่งเมื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ)

         2. Application for Admission for Exchange Students

         3. Academic Reference

         4. Personal Statements

         5. Copy of Passport

         6. Official Academic Transcript

         7. Copy of JLPT Certificate

         8. ID Photo

         9. Application for Certificate of Eligibility

         10. Financial Supporting Documents

         11. Copy of Passport

         12. Health Certificate

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เนื่องจาก คณะสามารถส่งชื่อนักศึกษาได้ 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะจัดสรรกรรมการคัดเลือกอีกครั้งเพื่อส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน อีเมล์ pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 (หมดเขต 24 มี.ค.64)

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

         1. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

         2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

         3. หากประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N2 ขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

         1. Application Form (ส่งเมื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ)

         2. Application for Admission for Exchange Students

         3. Academic Reference

         4. Personal Statements

         5. Copy of Passport

         6. Official Academic Transcript

         7. Copy of JLPT Certificate

         8. ID Photo

         9. Application for Certificate of Eligibility

         10. Financial Supporting Documents

         11. Copy of Passport

         12. Health Certificate

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เนื่องจาก คณะสามารถส่งชื่อนักศึกษาได้ 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะจัดสรรกรรมการคัดเลือกอีกครั้งเพื่อส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน อีเมล์ pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.