คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom (ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfualW4EFaxEugLCrWHB1YZSVI2G4zj5xhCHAzVSzz8VwPTRA/viewform  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามได้ที่ โทร 038-319111 ต่อ 10800,10890 หรือ 086-4402639

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.