คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ (Sub Title) ภายใต้โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive) อัตลักษณ์เมืองเหนือ ถิ่นแดนล้านนาไทย ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ (Sub Title) ภายใต้โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive) อัตลักษณ์เมืองเหนือ ถิ่นแดนล้านนาไทย ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.