คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.