คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.