คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ลิตและรวบรวมไฟล์ภาพเคลื่อนไหวล้านนาสร้างสรรค์ภายใต้โครงการCreative Lanna Multimedia Archive (CLMA) คลังสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ลิตและรวบรวมไฟล์ภาพเคลื่อนไหวล้านนาสร้างสรรค์ภายใต้โครงการCreative Lanna Multimedia Archive (CLMA) คลังสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.