คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.