คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนผ่านกองทุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัยของกองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ. โดยสามารถศึกษาข้อมูลขอบเขตงานวิจัย แนวทางการให้ทุนสนับสนุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอรับทุนได้ผ่านทาง www.pea.co.th -> เลือกเกี่ยวกับเรา -> เลือกกองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pea.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนผ่านกองทุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.