คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1. ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2565

https://cmu.to/LU03h

2. ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

https://cmu.to/rGfCE

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.