คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอประชาสัมพันธ์ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำส่งหนังสือขอประชาสัมพันธ์ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” (ค่าลงทะเบียน 1,000-3,200.-บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://oldweb.western.ac.th/westernnew/wtu-research/  กำหนดเปิดรับบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอประชาสัมพันธ์ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.