คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำส่งหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 (ค่าลงทะเบียนนำเสนอ 1,500-2,500 บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ โดยเปิดสมัครและส่งผลงานจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.