คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ครั้งแรก งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soft Skills” ทักษะ Communication รุ่นที่ 1 หลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” โดยทักษะเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเป็นการเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้เน้นสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้เริ่มจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแรก Communication รุ่นที่ 1 มีนักศึกษา ศิษย์เก่าจากหลายคณะ รวมถึงบุคลากรจากหลายส่วนงานสนใจเข้าร่วมการอบรม ณ Mass Comm CMU Learning Space

กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายหัวข้อ “การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร” โดยรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน “การสร้างตัวตนในสื่อ Social Media” แขกรับเชิญพิเศษโดย คุณโต๋เต๋ ณัฐกิจ จันทราสูติ เจ้าของเพจ โต๋เต๋ไปไหน และ “Public Speaking การพูดในที่สาธารณะ” โดยคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการ Workshop การพูดในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกพูดเชิญชวน/รณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรมภายหลังเสร็จสิ้นงาน

สำหรับตารางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป มีดังนี้
– ทักษะ Communication รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space
– ทักษะ Mental Flexibility รุ่นที่ 1-2  วันที่ 18, 19 มีนาคม 2565 ณ The Brick Startup Space
– ทักษะ Critical Thinking รุ่นที่ 1-2 วันที่ 28, 29 มีนาคม 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space
– ทักษะ Planning and Ways of Working รุ่นที่ 1-2 วันที่ 30, 31 มีนาคม 2565 ณ The Brick Startup Space

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานได้ที่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ครั้งแรก งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soft Skills” ทักษะ Communication รุ่นที่ 1 หลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.