คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน

ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 

ดังนั้น คณะการสื่อสารมวลชน จึงมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.