คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การผลิต Streaming Podcast ‘โลกของแฟนจ๋า’

โครงงานการผลิตสื่อ Streaming Podcast ‘โลกของแฟนจ๋า’ มีวัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน 2 ประเภท คือ วัตถุประสงค์ด้านการสื่อสาร และวัตถุประสงค์เฉพาะตัวผลงาน ซึ่งในด้านการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสารผ่านมุมมองและประสบการณ์ของการเป็นแฟนคลับ และเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้รับสาร เช่น เรื่อง Soft Power ของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเกาหลีที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย ส่วนในด้านของตัวผลงานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ Podcast ผ่านช่องทางบริการสตรีมเพลงดิจิทัล ได้แก่ Spotify และถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม ได้แก่ Youtube และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในกลุ่มแฟนคลับ

ในการทำโครงงานครั้งนี้ เป็นโครงงานการผลิตสื่อ โดยคณะผู้จัดทำได้นำเสนอผลงานในรูปแบบของ Streaming Podcast ผ่านช่องทางบริการสตรีมเพลงดิจิทัล Spotify และ ช่องทางบริการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube โดยทางคณะผู้จัดทำได้เผยแพร่ผลงานทั้งหมด 4 ตอน จากทั้งหมด 8 ตอน ซึ่งในแต่ละตอนจะนำเสนอเรื่องราวของ ‘กลุ่มแฟนคลับ’ ในรายการสัมภาษณ์สนทนา Fandomer ซึ่งตอนที่ได้นำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่

ตอนที่ 1 Intro to แฟนคลับ คือ การต้อนรับเข้าสู่โลกของติ่ง (Welcome to ติ่ง world) ว่าติ่งนั้นหมายถึงอะไร พื้นฐานและที่มาของติ่ง คำศัพท์ในแวดวงติ่ง วิถีชีวิตของติ่ง อุปกรณ์เฉพาะติ่ง รวมไปถึงชื่อแฟนด้อม

ตอนที่ 2 My dear fans คือ ความประทับใจที่มีต่อศิลปิน นักแสดง หรือ ข้อคิด ทัศนคติที่ได้จากการเป็นติ่ง และการที่ติ่งถูกมองในทางลบ เช่น Hate Speech

ตอนที่ 3 Soft Power Soft Culture คือ การใช้ไม้อ่อนในอุตสาหกรรมบันเทิงจากประเทศเกาหลีที่ค่อย ๆ มีอิทธิพล เช่น รายการวาไรตี้, ดนตรี, ภาพยนตร์, ละครทีวี เป็นต้น

ตอนที่ 4 Fanclubs Share คือ การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จากแขกรับเชิญที่เป็น “ติ่ง” กลุ่มอื่น ๆ เช่น ฟุตบอล หรือ ภาพยนตร์ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับรายการ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลงานทั้ง 4 ตอนนอกจากจะให้ความบันเทิงผ่านมุมมองและประสบการณ์เชิงบวกของกลุ่มแฟนคลับตัวจริง ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของแฟนคลับรถแข่ง, BNK48, ฟุตบอล และศิลปินเกาหลีแล้วยังคงให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ฟังผู้ชมอีกด้วย ทั้งในด้านของเรื่อง Soft Power ของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเกาหลีที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในตอนที่ให้ข้อมูลด้าน Soft Power จะสามารถทำให้ผู้รับชมและรับฟังสามารถเกิดความเข้าใจในเนื้อหา ที่ทางคณะผู้จัดทำต้องการจะสื่อได้รวดเร็วและครบถ้วน เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้ถ่ายทอดผลงานให้รูปแบบของ Edutainment คือผู้รับสารจะสามารถได้รับทั้งสาระความรู้ ควบคู่ไปกับความบันเทิงนั่นเอง นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเข้าถึงผลงานเนื่องด้วยทางคณะผู้จัดทำได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบริการสตรีมเพลงดิจิทัล Spotify และถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ที่พร้อมให้กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้รับชมและรับฟัง พร้อมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มของบุคคลที่มีความชื่นชอบในเรื่องที่ตรงกันอีกด้วย

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

ชญานิษฐ์ กุณณา รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810034
ชุติภา พลพิชัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810047
พิมพ์วรา ขันทะสาร รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810126
วรนุช วีระขจร รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810147
พิมพ์นารา ศุภเวทย์เวหน รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810236
อารยา เชิญนิยม รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810266
ทิรารักษ์ อินต๊ะเม้า รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810277

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร

ผลงานของนักศึกษา

Youtube Channel: โลกของแฟนจ๋า

วิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์

Logo

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การผลิต Streaming Podcast ‘โลกของแฟนจ๋า’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.