คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมวันที่ 2 KM “การเขียนหนังสือราชการ”

สำนักงานคณะ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน (Knowledge Management: KM) ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” ถ่ายทอดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงของบุคลากรที่เชี่ยวชาญ วิทยากรโดย ดร. ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน, นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และ ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง การก้าวทันต่อการปรับเปลี่ยนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง MCB2306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 16 พฤษภาคม  2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมวันที่ 2 KM “การเขียนหนังสือราชการ”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.